meteorologiczne

Termometry » meteorologiczne

Termometry szklane meteorologiczne wyposażone w świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe (PCA) lub świadectwo jakości IMiGW (katatermometry).

Oferta kierowana jest do:

  • stacji meteorologicznych - stosowany w klatkach meteorologicznych
  • laboratoriów badawczych
  • uczelni
  • instytutów sadownictwa, ogrodnictwa, leśnictwa
  • instytutów ochrony środowiska